Z homebreweringu oficiální pivovar (autor: Marek Havlas - Minipivovar Slepý krtek)

14.08.2014 16:35

Jak z homebreweringu

udělat oficiální pivovar?


 

Živnostenský úřad

Ze všeho nejdůležitější je živnostenské oprávnění. To si vyřiďte jako první. Možnosti získání živnosti jsou různé a všechny jsou popsány v živnostenském zákoně 455/1991 Sb.

Pivovarnictví a sladovnictví spadá do kategorie řemeslných živností a pro jejich zřízení jsou tyto možnosti:

a. Buď máte vzdělání v oboru Pivovarnictví sladovnictví (výuční list, maturitu, vysokou školu nebo uznání kvalifikace), pak již nepotřebujete žádnou praxi. Stačí doklad o tomto vzdělání.
b.
Nahrazení odborné způsobilosti
- Vyučení, střední škola nebo vyšší odborná škola příbuzného zaměření – rok praxe
- Vysokoškolské vzdělání v příbuzném oboru – bez praxe
- Rekvalifikační kurz – rok praxe. Nevím, jestli je někdo vůbec pořádá.
- Vykonání šestileté praxe v oboru.
c.
Osoba odborně způsobilá.

Pokud máte tedy příslušné vzdělání, máte cestu volnou. Pokud potřebujete praxi, budete muset požádat nějakého známého, aby vám ji napsal (jedná se o obyčejný papír sepsaný sládkem nebo majitelem pivovaru, kde je napsáno, že jste u něj vykonávali praxi od do, nikdo nekontroluje zápočetní list a není nutné tam fyzicky pracovat, i když praxi doporučuji).

Pokud takovou možnost nemáte, potřebujete osobu odborně způsobilou. Budete muset zase požádat nějakého kamaráda, který odpovídá požadavkům pro založení živnosti, nebo si případně někoho zaplatit. Je dobré vědět, že osoba odborně způsobilá je odpovědná za provoz vašeho pivovaru jak finančně (dříve to bylo do 50 000 Kč nyní nevím), tak do jisté míry i právně. V případě, že by se něco nepovedlo a třeba byste dali někomu napít piva s louhem, nebo způsobili nějakou havárku a podobně.

Bližší informace:
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx – způsobilost pro řemeslné živnosti
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx – odpovědný zástupce

 

Stavební úřad

Co se provozovny týče, je dobré navštívit váš stavební úřad ve vašem katastrálním území a zjistit, jak jsou vedeny prostory, které používáte pro vaření piva. Pokud vaříte pivo doma a ne v nějaké výrobně, budou pravděpodobně vedeny jako prostory pro bydlení. V tom případě budete muset zažádat o změnu užívání stavby, nebo její části. To obnáší určitá úskalí, dost papírování a čas několika měsíců. Na stavebním úřadě vám řeknou, které další orgány je totiž nutné písemně kontaktovat, abyste mohli provést změnu a případnou rekolaudaci.
Všem budete muset zaslat
krátký dokument, kde bude popis technologie, popis budovy a místností, kde máte přípojky, kudy vám vede pitná voda, kam vám teče odpad, co budete vyrábět a asi v jakém množství, adresu výrobny a vaše iniciály. Nebojte, není nutné zadávat práci nějaké projekční kanceláři. Stačí, když všechno věcně a srozumitelně popíšete a třeba i rukou (pokud nemáte zkušenosti s PC) zakreslíte.

Jsou to zhruba tyto:
• Místní obecní úřad
• Hygiena
• Životní prostředí
• Povodí
• Hasiči
• Nejbližší sousedé


 

Místní obecní úřad

Musí na radě projednat, zda souhlasí, aby se ve vašich prostorách vyrábělo pivo a v případě souhlasu to vyvěsit na úřední desku. Musíte pak čekat, zda nebude nějaký váš spoluobčan proti. Pokud budou pro, máte vyhráno. Pokud bude někdo proti, bude nějaké připomínkové řízení a vy je budete muset přesvědčit, že jejich argumentace proti je mylná.

Hygiena

Pro hygienu je důležité, aby bylo možné v prostorách dodržovat základní hygienické návyky. To znamená:
- mít si kde mýt ruce, tzn. alespoň
umyvadlo
- mít oddělenou odvětranou toaletu (pozor, nestačí váš běžný záchod, ale speciální přímo pro pivovar – prý pokud byste pivovar chtěli náhodou prodat)
- mít výrobní zařízení, které odpovídá potravinářské výrobě – pokud možno nerez ocel, nebo vyžadovat na další zařízení
potravinářský atest. Atesty nebývají problém a dodavatelé vám je ochotně zašlou i emailem. Dále je nutné mít atest na vodovodní potrubí, které používáte ve výrobě (asi aby, jste třeba neměli ještě ve zdi olověné trubky). To taky není problém (dali mi ho i v OBI)


 

Dále je potřeba zařídit:
- Zkrácený rozbor vody (vyjde asi na 2000 Kč). Udělají vám ho vodovody a kanalizace.
-
Hluková studie přímo ve výrobních prostorách (to, abyste si neublížili) a pokud máte sousedy, tak asi i hlukovou studii s vlivem na okolní prostředí. Měření hluku ve výrobních prostorách trvá v řádu hodiny, provádí se za plného provozu ve dne a stojí okolo 5000 Kč. Měření hluku venku se provádí v noci, aby se eliminovaly ostatní venkovní ruchy, a bude pravděpodobně o něco dražší. Firem prováděcích toto měření je všude po republice dost, tak si najděte na internetu ty nejbližší a nechte si udělat pár nabídek, ať něco ušetříte.

Dále po vás budou chtít, aby některé prostory byly omyvatelné, ale to je nakonec i praktické pro vás, ať nemusíte každý měsíc malovat. Přece jenom se stane, že něco občas kápne nebo pěna přeteče (nebo jako já nestihnete přiškrtit plyn při začátku chmelovaru a nepomáhá jinak osvědčené heslo „Hrnečku dost“).


 

Životní prostředí

Pro tento úřad bude důležité, abyste nijak negativně neovlivňovali okolní prostředí. A to hlavně odpadními látkami. Takže budou chtít vědět, jak máte vyřešeno odpadové hospodářství hlavně vodu. Jestli máte jímku, nebo jste napojeni na kanalizaci. Pokud máte jímku u baráku, můžete ji použít a není nutné budovat další jímku.


 

Povodí

Řeší samozřejmě vodu. Odkud budete brát a kam poteče odpad.


 

Hasiči

U hasičů si necháte zpracovat požární posouzení stavby, které od vás bude vyžadovat stavební úřad. Pro posouzení budete muset sepsat krátkou správu o rozmístění technologie a místností, popsat z čeho je dům postaven a kde máte skladovaný plyn, popřípadě kde máte plynovou přípojku. Vypracování posouzení stojí okolo 2000 Kč a vyplynou z něj určitá stanoviska hasičů. Pokud shledají, že je objekt nevhodný (pokud bydlíte v nějaké roubence se slaměnou střechou), v tom případě budete muset udělat nějaká protipožární opatření. Anebo že je objekt vhodný s tím, že musíte mít rozmístěny hasicí přístroje dle studie.

Pokud se chcete vyhnout průtahům v podobě připomínek, doporučuji každý úřad navštívit osobně. Nemějte obavy, prostě řeknete, jak to plánujete udělat a zda to bude stačit. Nějak se určitě dohodnete.

Pro samotnou rekolaudaci si připravte všechny potřebné dokumenty, chlebíčky, kafe a pivo, úsměv a spoustu chytrých odpovědí. A hlavně se ničeho nebojte, všechny problémy mají řešení. Většina úředníků k vám nejde proto, aby vám dělali problémy, ale proto, aby vaše provozovna odpovídala zákonům. Přes ty pro úředníky nejede vlak, ikdyž by někdy i rádi zavřeli očko a i přesto, že vaříte na vlakovém nádraží.

Předpokládám, že jsem něco zapomněl, tak jak už to u mne bývá zvykem. Takže se nezdráhejte, pište, mailujte, volejte nebo přijeďte na některý den otevřených dveří. Rád vám odpovím a pomůžu, pokud to bude možné.

Doufám, že uvedené informace vám pomůžou zlegalizovat váš pivovar a budeme moci k vám přijet na ochutnávku. Doufám, že tím přispějeme k znovuvybudování tradice malých pivovarů po českých a moravských městech a vesnicích.


 


 


 

Dej Bůh štěstí (a trpělivost)