Zákonná opatření vztahující se na domácí výrobu piva

31.07.2014 21:22

Zákonná opatření vztahující se na domácí výrobu piva

Před zahájením výroby piva je třeba mít na paměti, že tato činnost je v Česku zákonem regulována.

Dle zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních, § 80, je třeba zahájení výroby piva ohlásit na místně příslušném celním úřadu.

Je třeba dodržovat omezení maximálního ročního vyrobeného objemu na 200 litrů, zákaz prodeje doma vyrobeného piva a určení tohoto piva pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její domácnosti, osob jí blízkých nebo jejich hostů.

Je tedy třeba abyste na nejbližší celnici poslali doporučený dopis, kde záměr vařit pivo popíšete a uvedete předpokládanou roční výrobu piva.

Bez tohoto oznámení by vám (mimo jiné) mohla být naúčtována spotřební či jiná daň za vyrobené pivo.