Rauch Bier – kouřové (zauzené) pivo

01.08.2014 21:37

Rauch Bier – kouřové (zauzené) pivo


 

 • Celkové množství piva cca 10 l

 • Seznam ingrediencí pro výrobu piva

 • 2 kg světlého sladu

 • 0,3 kg přeuzeného sladu dubovým dřevem

 • 15 gramu gmelového granulátu

 • 8 litrů vody na vystírku, 8 - 10 litrů na propláchnutí

 • Sušené a nebo čerstvé kvasnice na svrchní kvašení

 • Vaří se infuzním způsobem

 • Vystírku provést na 40°C

 • Zvýšit teplotu na 55°C, prodleva 20 min.

 • Zvýšit teplotu na 65°C, prodleva 30 min.Jodová zkouška

 • Zvýšit teplotu na 72°C, prodleva 30 min.Jodová zkouška

 • Zvýšit teplotu na 78°C, prodleva 30 min.Jodová zkouška

 • Sladinu odfiltrovat a propláchnout další vodou ohřátou na 78°C

 • Chmelovar - neuvedeno - zřejmě 60 min a chmel rozdělit na dvě várky

 • Hlavní kvašení 2 - 3 dny, dokvašování cca 1 - 2 týdny.

 • Docela zajímavý a vcelku jednoduchý postup, který stojí za pokus ...