Weizen – nakuřované pšeničné

01.08.2014 19:02

Celkové množství piva 20 l

 • Základní sladina: 13,5%

 • Hořkost: 44 IBU

 • Seznam ingrediencí pro výrobu piva

 • Množství a druhy sladu:

 • Pšeničný nakuřovaný slad 4100 gramů

 • Pšeničný nakuřovaný pražený slad 680 gramů

 • Rýžové plevy 450 gramů (zde vidím pouze možnost sehnat v prodejnách racionální výživy)

 • Kvasinky: použít kvasinky určené speciálně pro pšeničná piva (Německé)

 • Množství a druh chmele: 170 gramů/Žatecký poloranný červeňák

 • - 1. dávka 28 gr./ 60 minut

 • - 2. dávka 57 gr./ 20 minut

 • - 3. dávka 85 gr./ 5 minut

 • Protože nejsou uvedeny parametry vystírky, je možno postupovat dvěmi způsoby. První z nich je stejný, jako u předcházejícího předpisu stejného autora a druhý je možno provést tak, že provedeme vystítku najednou do cca 14 litrů vody a zbytek doléváme postupně při vyslazování. Toto je nutno vyzkoušet, ale jsem toho názoru, že podstatný rozdíl asi nebude.

 • Druh kvašení: svrchní

 • Pivo je vyrobeno, jako pivo svrchní, třístupňovým infuzním rmutováním.

 • Vystírka do 40°C teplé vody po dobu 20 minut

 • Pomalu ohřejeme na 50°C a zařadíme prodlevu 20 min.

 • Pomalu ohřejeme na 64°C a zařadíme prodlevu 30 min.

 • Pomalu ohřejeme na 79°C a zařadíme prodlevu 45 min. Zde nevím jestli se nejedná o překlep, protože v odborné literatuře se běžně uvádí teplota 76°C.

 • Odrmutování provedeme při teplotě 76°C

 • Chmelovar

 • Chmelovar vaříme 60 min.

 • Hlavní kvašení a ležení

 • Hlavní kvašení probíhá při teplotě 18 - 20°C přibližně týden.

 • Dobu zrání si už určete sami, ale přibližně 2 - 3 týdny.